Đơn vị trực thuộc

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH LÀO CAI

         Cơ cấu tổ chức của Đài tỉnh:

Gồm 03 Kỹ sư, 03 Cao đẳng.

– Giám đốc Đài: Ông Lưu Minh Hải – ĐT: 0912 696240

– Phó giám đốc Đài: Ông Đinh Quang Hạnh – ĐT: 0979 601 358

– Tổ chuyên môn.

– Tổ Hành chính Tổng hợp.

– Các trạm, điểm đo khí tượng thủy văn trực thuộc:

1. Trạm Khí tượng Lào Cai.

2. Trạm Khí tượng Sa Pa.

3. Trạm nghiên cứu khí hậu nhiệt đới núi cao Sa Pa.

4. Trạm Khí tượng Bắc Hà.

5. Trạm Khí tượng Bảo Yên.

6. Trạm Thủy văn Lào Cai.

7. Trạm Thủy văn Ngòi Nhù.

8. Trạm Thủy văn Bảo Yên.

9. Trạm Thủy văn Vĩnh Yên.

10. Trạm Thủy văn Bảo Hà.

11. Điểm đo mưa Ô Quý Hồ..

12. Điểm đo mưa Phố Lu.

13. Điểm đo mưa Văn Bàn.

14. Điểm đo mưa Bảo Nhai.

15. Điểm đo mưa Cốc Ly.

16. Điểm đo mưa Bát Xát.

17. Điểm đo mưa Mường Khương.

18. Điểm đo mưa Bản Lầu.

19. Điểm đo mưa Mường Hum.

20. Điểm đo mưa Ý Tý.

21. Điểm đo mưa Hàm Rồng.

22. Điểm đo mưa Làng Bung.